חוות דעת מקצוניות ובוררות בנושאי החשמל

הדרישה לחוות דעת נעשית כאשר ישנם חילוקי דעות או כאשר ישנה דרישה לגיבוש החלטות מקצועיות.
חוות הדעת בתחום החשמל הכוללות בין היתר, בדיקת מערכת החשמל במתקן חדש או ישן, תאונות עבודה, תאונות התחשמלות, קצרים , שריפות ועוד נושאים רבים ומגוונים בתחום החשמל והמתח הגבוה.

חברתנו מתמחה בעריכת חוות דעת מקצועיות, בנושאי החשמל השונים.

הצורך העיקרי בחוות דעת מומחה הנדסי נועד לצורכי הגשת תביעה, הגנה בפני תביעה או מניעה מפני תביעה.
מטרתה של חוות הדעת ההנדסית הינה מתן עדות מקצועית בתחום עיסוקו של המומחה ובכל נושא עליו יש מחלוקת בתחום עיסוקו של המומחה.

טל כהן מבעלי חברת טי.סי. מערכות חשמל , בוגר וחבר המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים.
 הניסיון המקצועי, הידע הנרחב והעשיר שצבר בתחומי הבטיחות והחשמל מעל ל-15 שנים כולל:

 • השתפות בכנסים מקצועיים, למידה של חוקים, תקנות ושינויים בתקנות בתחומים הבטיחות והחשמל.
 • הדרכות מהנדסים ועובדים בנושאי בטיחות וחשמל.
 • עריכת הסכמים שונים בתחום החשמל בין עובדים, לקוחות עסקיים, ולקוחות פרטיים (בסיוע עו"ד).
 • ביצוע עבודות חשמל, עבודות בגובה, עבודות עם כלים מסוכנים כולל עריכת נהלי סיכונים באתרים.
 • תחקור וניתוח, נזק, תאונות עבודה, וכשלים הקשורים בחשמל.
 • בדיקות מעבדה לציוד חשמל.
 • מגוון של פעילויות נוספות המשמשות ככלי עקרי בעריכת חוות דעת מקצועית ואיכותית.

חוות הדעת נערכות ביסודיות רבה ומבוססות על חוקים ותקנות הנדרשים במדינת ישראל כדוגמא:

 • חוק החשמל התשי"ד - 1954 ותקנותיו.
 • הרשות לצרכנים ציבוריים - אמות המידה.
 • חוקי בטיחות בעבודה.

הצלחת לקוחותינו = הצלחתנו:

 • יעוץ ראשוני חינם וללא כל התחייבות.
 • אנו מתחייבים על הגשת חוות דעת בלתי תלויה.
 • לא נערוך חוות דעת כאשר יש סיכוי ולו הקלוש ביותר לניגוד עניינים.
 • עוד לפני התחלת הטיפול בחוות הדעת, נבדוק ביסודיות מי הצדדים המעורבים, במקרה ויש היכרות מוקדמת עם אחד הצדדים אנו מתחייבים לעדכן את לקוחותינו.
 • חוות דעת הנערכת על ידינו תבוצע רק לאחר בדיקה יסודית שנושא חוות הדעת הוא בתחום התמחותינו ועל כן כל חוות דעת תיבחן עוד לפני הגשת הצעת המחיר.
 • אמינות, יסודיות ושמירה על סודיות הם הבסיס לקשר עם לקוחותינו. 

חוות הדעת שהוגשו על ידינו בתחומים השונים:

 • מבנים שונים שבוצעה בהם עבודת חשמל.
 • תאונות עבודה עקב התחשמלות.
 • שריפות שנגרמו עקב קצר חשמלי.
 • שכר חשמלאים.
 • חיובים בחשבונות חשמל.
 • נזקים שנגרמו עקב אספקת חשמל לקויה ו/או ביצוע עבודת חשמל לקויה.
 • חילוקי דעות בנושא חיוב על עבודות חשמל.

בין לקוחותינו בתחום חוות הדעת:

 • עורכי דין.
 • בתי משפט.
 • שמאי ביטוח.
 • לקוחות פרטיים ועסקים.