איתור ותיקון תקלות במתקני חשמל במתח גבוה

לחברתנו, צוותי עבודה יעודיים מקצועיים, זמינים למתן מענה לכל תקלה במתקני מתח גבוה וזרם חזק. 
לרשות הצוותים כל הציוד הנדרש לאיתור ותיקון תקלות במתקני חשמל במתח גבוה ובזרם חזק. במחסני החברה לוחות, שנאים בהספקים שונים להשכרה ולמכירה, מנתקי רשת ומגוון ציוד לפתרון תקלות במתקני חשמל.
המניעים לתקלות במתקני חשמל ובמערכות מתח גבוה רבים ומגוונים.
פגעי טבע, תקלות באספקה ובהולכה של ספק החשמל ותקלות הנובעות משחיקה, התיישנות ותחזוקה לקויה.
תקלות הנובעות מפגעי טבע ו/או מהולכה ואספקה קשה לחזות ואף קשה יותר למנוע.
אם כי בתכנון מוקדם ניתן לצמצם בחלקם את עלות הנזק, כדוגמא באמצעות התקנה מוקדמת של מגיני ברקי/ מתח יתר.
תקלות הנובעות משחיקה, התיישנות וכדומה ניתן לזהות ולאבחן בזמן התחזוקה.
הגורמים לתקלות משביתות הניתנות לזיהוי מוקדם כגון: ברגים פתוחים, מגעים רופפים, מבודדים סדוקים, התפרקויות חלקיות ועוד.
כחלק מהפעילות שלנו בזמן בטיפול בתקלות חשמל מתח גבוה אנו מבצעים ניתוח כולל של הסיבות העיקריות שגרמו לתקלה.
ניתוח סיבות הגורמים לתקלת מתח גבוה הינו כלי עיקרי למתן דגש על אבני הנגף עליהם ניתן דגש בזמן אחזקת מתקני מתח גבוה.